רוצים את הדומיין? פנו אלינו לפרטים נוספים [email protected]

תהליך עבודה

תהליך עבודה

שלב א` – קבלת הסכמה מהדיירים
עם קבלת הפנייה מהבניין אנו מבצעים בדיקה ראשונית מיידית אם התכנסה אסיפת דיירים והתגבשה הסכמה של רוב הדיירים לשפץ את הבניין ולחזקו לרעידת אדמה במסגרת תמ"א 38.

שלב ב` – בדיקת ייתכנות והצגת תוכנית
אנו פונים למהנדס ואדריכל לצורך התייעצויות ראשונות ובדיקת צרכי המיגון והחיזוק של המבנה, זכויות הבנייה של הדיירים ומה ניתן להוסיף בו לרווחת הדיירים ולצורך השבחת הדירות. עם קבלת סקיצות והדמייה ממוחשבת של הפרויקט אנו מכינים הצעת הגשה עם מפרט טכני ומקיימים פגישה עם הדיירים או נציגיהם להצגתה.

שלב ג` – ניהול התכנון
נבצע בירורים עם נציגי הדיירים לגבי הפרויקט בהתייחס לאופי, פונקציה, היקף, מיקום, תקציב ולוחות זמנים ונדאג להכנת מסמכי ההתקשרות עם הצוות המקצועי של מתכנני הפרויקט.

שלב ד` – קיום מו"מ עם הדיירים
בשלב זה, מתנהל מו"מ בין הצדדים באמצעות עורכי דין עד לחתימת הסכם המסדיר את השירותים שאנו נספק לבניין והתמורה שנקבל בגינם.

שלב ה` – מה הלו"ז?
ביחד עם צוות התכנון נגבש מסגרת תקציבית לפרויקט ולוח זמנים לתכנון וביצוע.

שלב ו` - תכנון הפרויקט לפרטיו
אנו ננהל את עבודת יועצי התכנון בהתאם למסגרת התקציבית ולוח הזמנים שנקבעו לפרויקט, נבדוק חלופות תכנוניות, נבצע בקרת איכות לתוכניות על פי סטנדרטים מקצועיים, ונבחן אותן גם לאורן של שיטות הביצוע, לוחות הזמנים שנקבעו והאיכות האפשרית של הביצוע.

שלב ז` – קידום היתר הבנייה
זהו השלב לקידום היתר הבניה על פי התוכניות שיגישו לנו היועצים השונים ובכללם: יועץ קרקע, קונסטרוקטור, מהנדס אינסטלציה, מהנדס חשמל, יועץ מיזוג אוויר, יועץ בטיחות וכיבוי אש, יועץ מעליות, אדריכל נוף וכו`.

שלב ח` – תחילת העבודה
ניהול ופיקוח על הפרויקטים קבלת היתר הבנייה, נספק ערבויות ביצוע וביטוחים מתאימים ונתחיל בעבודה. עבודתנו תכלול, בין השאר, קביעת נוהלי עבודה של הגורמים המעורבים בפרויקט, ניהול ישיבות עם נציגי הדיירים, המפקח, יועצי התכנון, אנשי הביצוע והפיקוח לצורך תיאום, מעקב ובחינה מתמדת של איכות הביצוע ועמידה בלו"ז ובתקציב.

אנו ננהל את הפרויקט ונפקח עליו באמצעות מנהלי פרויקט ומנהלי עבודה באתר. כמו כן, נעמיד לרשות הדיירים מפקח בנייה מטעמם במימון שלנו. עבודת הפיקוח שלנו תכלול מעקב אחר רישום ותיעוד הפרויקט ביומני עבודה, התכתבויות, תוכניות, בדיקות איכות, פיקוח עליון על היועצים ובדיקת כמויות.

שלב ט` – מסירת הדירות והבניין
עם סיום העבודה נבצע מסירה מסודרת של הדירות לדיירים, כולל מתן תעודת אחריות על התיקונים והתוספות שבוצעו בו.

שלב י` – בדיקת תקנים
אנו נדאג לבדיקות מכון התקנים בבניין בכל תחום רלוונטי עד לקבלת כל האישורים הנדרשים לעמידה בתקן הישראלי לרעידות אדמה על פי תמ"א 38 וקבלת טופס 4 מהרשות המקומית.

שלב י"א – רישום הבית המשותף
אנו נבצע רישום של הבית המשותף באמצעות משרד עורכי דין המתמחה בכך.